Elo Dünyası Röleler 7.09.2016 1175 Görüntülenme 0 Yanıt

ELO’dan Kısa Kısa – Rölelerde Kullanılan Bobin Telleri

Rölelerde bobin teli, plastik bir makara üzerine sarılı tel grubudur. Bobin tellerinin çapı, sarılan tur sayısı, voltaj ve akımı röle tipine göre farklılık göstermektedir.

Rölelerin çalışma prensipleri en basit anlatımıyla, oluşturulan manyetik alanın yarattığı mıknatıslama sonucu röle içindeki kontakların birbiri ile temas etmesidir. Bu temasın sağlanabilmesi için sırasıyla; röleye voltaj uygulanması, bobin makarasının mıknatıslanması, mıknatıslanmanın yarattığı kuvvetle perçinin palet sacını çekmesi ve kontakların temas etmesi gerekir. Tüm süreci başlatmanın bobin makarasındaki mıknatıslanma neticesinde olduğu düşünüldüğünde, bobin telinin önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Doğru bobin teli; tel boyunca çapın sabit kaldığı, en az %30 esneyen, belirli bir seviyede emaye kaplı ve proses sırasında kolay kopmayan bobin telidir.

ELO rölelerde kullanılan bobin telleri, sağlayıcıları tarafından ELO için özel olarak üretilen ve  piyasa standartlarının çok üzerinde özelliklere sahip tellerdir. ELO bobin tellerinde çaplar her zaman sabittir. Ancak bobin tellerinin en önemli özelliği tam 40 kat emaye ile kaplı olmalarıdır. Böylece, ELO röleler sürekli çekili kalma halinde dahi ısınma ve erimeye meydan vermeyen ve hava şartlarından etkilenmeyen şekilde üretilir ve kesintisiz bir şekilde çalışabilir.

Cevap Yaz