Elo Dünyası Röleler 7.09.2016 1173 Görüntülenme 0 Yanıt

ELO’dan Kısa Kısa – Rölelerde Kullanılan Fosfor Bronzlar

Daha önceki paylaşımlarımızda rölelerin pek çok farklı komponentten oluştuğunu açıklamıştık. Röleleri oluşturan bileşenlerden bir tanesi de fosfor bronzlardır. Fosfor bronzlar elektrik iletkenliği en yüksek malzemelerden bir tanesi olan bakır alaşımıdır. Fosfor bronzlar rölelerde yaylanma ve esneme esasına dayanarak çalışırlar. Bunun sebebi, röle bobinin enerji ile yüklenmesi halinde palet sacının röle perçinine yapışabilmesi, dolayısıyla röledeki kontakların birbiri ile temasını sağlaması olarak özetlenebilir. Bu nedenle fosfor bronzlar, palet sacına perçinlenerek sabitlenen ve bir adet kontak taşıyan elemanlardır.

Röle üretiminde farklı kalitelerde fosfor bronzlar kullanılabilir. Fosfor bronzun kalitesini kimyasal kompozisyonu belirler. Kompozisyonda bulunan kalay, fosfor, demir, nikel, kurşun ve çinkonun oranın artması, kalay oranın düşmesine neden olacaktır. Bu durum fosfor bronzun kalitesini, dolayısıyla iletkenliğini etkileyecektir.

Cevap Yaz